Impulse Bangkok จัดทำ Sending Love Campaign เป็นแคมเปญที่อยากชวนเพื่อนชาว LGBT+ ให้เขียนข้อความที่แสดงถึงความรักและความห่วงใยใส่กระดาษเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านนานๆ ต้องออกไปทำงานในช่วงที่เพิ่งผ่อนปรน มีความเครียดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตงาน ผ่าน FB ไม่ว่าเพื่อนๆ จะอยู่ที่ไหนก็ตาม พวกเราเป็นชุมชนที่แคร์ซึ่งกันและกัน จึงอยากชวนให้ส่งความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า เรายังรัก ห่วงใย ปรารถนาดี และที่สำคัญ เรายังมีกันและกัน

เพิ่มเติมSending Love Campaign