20 ปีที่ผ่านมา “คู่รัก LGBTQ” ที่ไหน #สมรสเท่าเทียม กันได้แล้วบ้าง
.
หลังจากที่เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ #สมรสเท่าเทียม ให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือกลุ่ม LGBTQ มานานกว่าครึ่งศตวรรษ คู่รัก LGBTQ ทั้งหลายในบางประเทศเพิ่งจะสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้เอง โดยเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้คู่รัก LGBTQ สามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี 2001
.
ปัจจุบันมีไม่ถึง 30 ประเทศเท่านั้นที่ประกาศใช้กฎหมายนี้เพื่อรับรองสิทธิสมรสของกลุ่ม LGBTQ หรือคิดเป็นเพียง 14% ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติจากทั้งหมด 193 ประเทศทั่วโลก โดยไอร์แลนด์เหนือที่เพิ่งจะประกาศใช้กฎหมายนี้ไปเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สหราชอาณาจักรทั้งประเทศอนุญาตให้คู่รัก LGBTQ สมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี 2020 ก่อนหน้าประเทศล่าสุดอย่างคอสตาริกาที่เพิ่งจะประกาศใช้กฎหมายนี้ไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา
.


เรื่อง: ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
ภาพ: ชลมาศ นามโยธา

อ้างอิง  https://web.facebook.com/1683658098593742/posts/2480217022271175/?d=n&_rdc=1&_rdr