ในโอกาสเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สถานทูตสหรัฐฯ และสถานทูตอังกฤษ ได้เชิญบุคคลแนวหน้าในไทยมาหารือถึงวิธีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการเคารพในความหลากหลาย มิถุนายนเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ และยังเป็นโอกาสเฉลิมฉลองเสรีภาพ ความเท่าเทียม และการเคารพในความหลากหลายที่ชาวอเมริกันยึดถือ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเสรีภาพ ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีของทุก ๆ คน

On June 30, U.S. Embassy Bangkok and UK in Thailand marked the LGBTI #PrideMonth by bringing together local leaders to discuss ways to promote human rights, equality and respect for diversity. LGBTI #PrideMonth in June celebrates American values of freedom, equality and respect for diversity.

“Today’s program continues our recent tradition of celebrating Pride Month in Thailand and is an expression of our belief that each nation’s social diversity should be affirmed and respected.”

“We celebrate Pride today informed by the American experience of making our ideal of equality a reality for all elements of our diverse society.”

“The United States and United Kingdom stand with Thailand in advancing equal rights for all. We believe in fundamental freedoms for all human beings around the world, regardless of gender, race, religion or belief, national origin, sexual orientation, or economic circumstance.” – Ambassadors Brian Davidson and Michael George DeSombre

https://www.facebook.com/116453438375807/posts/3348543238500128/?d=n