เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (กลิน เดวีส์) จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่บ้านพักประจำตำแหน่ง งานนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะยกย่องกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ทำงานอย่างเข้มแข็งใประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นอันหลากหลาย ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้ สมาชิกคณะที่ปรึกษาฯ MCAB ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย อ่านต่อได้ที่ https://thth.facebook.com/usembassybkk/posts/1870131039674696