ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความสำเร็จในความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ในการทำงานร่วมกันด้านการศึกษาวิจัย ดำเนินโครงการแลให้บริการต่างๆ เพื่อการป้องกันและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ดังสโลแกน “ไทย-สหรัฐ รวมพลังสร้างสุขภาพ” เพื่อยุติการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ในงานนี้ได้จัดแสดงภาพวาดโดยศิลปินชาวไทย นายปิยะศักดิ์ เขียวสะอาด ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรอันยาวนานของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม)
          นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำหนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารจำนวน 12 บทความ ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมของการร่วมงานเป็นพันธมิตรที่ประสบผลสำเร็จและมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการป้องกันและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี มาตลอดกว่าสามทศวรรษ
          CDC celebrated its 40th Anniversary of successful collaboration with Thai MoPH on world renowned HIV research and HIV programmatic and service delivery achievements. We are “Two Nations together for Health” working to prevent the HIV/AIDS epidemic. Thai artist, Piyasak Khiaosa-ard, has graphically demonstrated this long partnership through an art commission that will be on display at the Bangkok Art & Culture Centre from Nov 24 – Dec 6, 2020 which spans across World AIDS Day (Dec 1).
          Also, a booklet of 12 peer-reviewed publication from the collaboration was released to highlight the substantial impact of the Thailand MoPH–U.S. CDC collaboration on advancing HIV prevention and treatment over three decades. This booklet provides a snapshot of the productive collaboration, demonstrating the achievements and advances facilitated by a successful partnership.
ที่มา : https://www.facebook.com/116453438375807/posts/3798579616829819/?d=n