คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ เป็นผู้แทนสมาชิกคณะที่ปรึกษาชุมชนฯ M-CAB พร้อมด้วยคณะทีมวิจัยโครงการ HPTN 083 จากคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2018 HPTN Annual Meeting ซึ่งเป็นการประชุมเครือข่ายผู้ทำงานการทดลองวิจัยทางคลินิกที่ร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาและทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอชไอวี (HIV Prevention Trials Network) ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) โดยในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 600 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

ในการประชุมครั้งนี้ คุณฐิติญานันท์ ได้เข้าร่วมการประชุม Community Working Group Meeting นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สาวประเภทสอง (TGW) ในประเทศไทย การดำเนินงานเพื่อเข้าถึงอาสาสมัครในกลุ่มประชากรสาวประเภทสอง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement/CAB Involvement) กับผู้แทนจากภาคชุมชนของประเทศสมาชิกในเครือข่าย HPTN จากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว