ท่านประธานคณะที่ปรึกษาชุมชนฯ MCAB เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเปิดนิทรรศการ ชายหญิง สิ่งสมมติ(Opening Remark of Genders Illumination Exhibition) และกิจกรรมเฉลิมฉลอง วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศและคนรักสองเพศ 2018” (International Day Against Homophobia Transphobia and Biphobia 2018) IDAHOT Thailand 2018 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ พันธมิตร เพื่อการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว(Alliance for Solidarity) ณ อาคารนิทรรศการ ชั้น 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 17 พฤษภาคม 61 เวลา 9.3012.00 น. อ่านต่อได้ที่ https://www.springnews.co.th/view/261750